John Jakobsson

JOHN JAKOBSSON

 John Jakobsson är skulptör och tog sin kandidatexamen i fri konst från Konstfack 2012. Jakobssons arbete syftar till att beskriva det verkliga genom det  fantasifulla.

 

I sitt examensarbete “Den Vidrige” arbetade John med att ge liv åt en helt ny livsform. Genom ett undersökande i skulpturala tekniker samt ett intresse för pseudovetenskaper så vill John visa en verklighet som skulle kunna finnas.

 

I arbetet fokuserar han särskilt på kryptozoologi som är en pseudovetenskap om djur, vars existens är omtvistad. Genom de enskilda verkens samanhörighet ser John en parallell värld varifrån alla verk uppstått, för att sedan ta sig igenom till vår sida av verkligheten.